Forklaring på hestens tygge funktion
 
Hesten tygge funktion balancerer  over 3 punkter : kæbeled , kindtænder og fortænder.
Hestens tænder er hypsodont dvs. både kindtænder og fortænder bryder frem med ca 2-3 mm næsten hele hestens liv.
Mange tror hestens tænder vokser , men det gør de kun til hesten er ca. 5 år gammel. Herefter sidder der en ca 8-10 cm. lang tand i kæben af hesten som herefter bryder frem resten af hestens liv.
 
Hesten tygger efter følgende tygge bevægelse, dog har hesten tit og ofte en favorit side hvor den hovedsageligt tygger foderet i.


Faserne 1-3 er der hvor hesten flytter underkæben ned og åbner munden.
Faserne 3-5 er bevægelsen af underkæben ud til siden lige før den maler foderet.
Faserne 6-8 er male funktionen.
Faserne 8-10 er en,  tilbage til start , bevægelse som gør at hesten holder balance i sliddet at kindtænderne( ens slid).

Perfekt tandstilling ses på nedenstående billede :


Med fortænderne lige over for hinanden skal der være kontakt eller kun lille mellem rum mellem kindtænderne. Alle kindtænderne skal være vinklet med 12 - 15 °.

Funktion af fortænderne og hvorfor tandplejeren retter dem til  ?

Med for lange fortænder ser det ud som følgende :


Med fortænderne lige ud for hinanden er der flere mm's. mellemrum mellem kindtænderne, hvilket er hårdt for kæbeleddet men også giver forkert slid på første kindtand.  

Længden og ligheden på fortænderne er vigtig for at hesten har en rigtig tygge funktion, både for malingen af foderet men også for at slide tænderne rigtig.

Forklaring på længden ses bedst på nedenstående billed serie hvor man ser hvor langt man skal flytte underkæben før der dannes kontakt til første kindtand, dette er hermed også den del af overfladen hesten maler foderet på første kindtand med.

              underkæben ca.½ tand til side)                             (underkæben ca. 1 tand til side)             ( underkæben 1½ tand til side)                              ( underkæben 2 tænder til side)

Hvis længden på fortænderne er for lange ,  som vist på billed (2 tænder til siden),  flytter hesten underkæben langt ud til siden ( dette er hårdt for kæbeleddet) men heste slider også vinklerne på første kindtand forkert , vinklen på denne tand bliver hermed flad og nogen gange helt negativ vinklet.  

En simpel øvelse alle heste ejere kan lave ,  for at se om hesten har mulighed for at male foderet i en cirkulær bevægelse er : at se tandstillingen på fortænderne med hovedet henholdvis nede og oppe ,  som nedenstående billeder.  

En hest med normal tandstilling vil ofte som ovenstående billeder flytte underkæben 6-8 mm. tilbage med hovedet oppe og hovedet nede.Dette kaldes for ( A-P movement).

Hvis heste har forkert tandstilling vil den tit og ofte ikke have denne A-P movement, eller kun i begrænset omfang.